Platfòm

Pou yon Kebèk modèn ki defann dwa tout moun !
Se pou noutout fè youn ak Lanati pou yon pi bon sosyete :
Ansanm ansanm pou yon renouvo demokratik !

  • Yon lòt direksyon pou lekonomi :
    • Sispann bay moun rich lajan nou ; mete plis kòb nan pwogram sosyal !
    • Nou dakò ak endistri manifakti ! Nou di aba destriksyon nasyonal !
    • Aba grapiyay resous nou !
  • Yon pwosesis politik tou nèf :
    • Lavni nou chita nan goumen pou dwa tout moun !
    • Se pèp la pou nou bay pouvwa pran desizyon, se pa moun rich yo
    • Se pwosesis elektoral la nou vle finanse, se pa pati politik yo
  • Annou defann diyite travay :
    • Nou dakò negosye ! Nou pa vle beseba !
    • Nou pa dakò pou kriminalize ni travayè, ni lalit pou dwa yo !
  • Annou fè Kebèk tounen yon zòn lapè :
    • Aba LOTAN ! Aba NORAD !
    • Nou pa vle antre nan magouyay sekirite entèn ameriken. Nou pa dakò ak lagè agresyon
    • Nou pap voye okenn jenn moun al fè lagè pou enperiyalis!