Platfòm

Pou yon Kebèk modèn ki defann dwa tout moun !
Se pou noutout fè youn ak Lanati pou yon pi bon sosyete :
Ansanm ansanm pou yon renouvo demokratik !

 • Yon lòt direksyon pou lekonomi :
  • Sispann bay moun rich lajan nou ; mete plis kòb nan pwogram sosyal !
  • Nou dakò ak endistri manifakti ! Nou di aba destriksyon nasyonal !
  • Aba grapiyay resous nou !
 • Yon pwosesis politik tou nèf :
  • Lavni nou chita nan goumen pou dwa tout moun !
  • Se pèp la pou nou bay pouvwa pran desizyon, se pa moun rich yo
  • Se pwosesis elektoral la nou vle finanse, se pa pati politik yo
 • Annou defann diyite travay :
  • Nou dakò negosye ! Nou pa vle beseba !
  • Nou pa dakò pou kriminalize ni travayè, ni lalit pou dwa yo !
 • Annou fè Kebèk tounen yon zòn lapè :
  • Aba LOTAN ! Aba NORAD !
  • Nou pa vle antre nan magouyay sekirite entèn ameriken. Nou pa dakò ak lagè agresyon
  • Nou pap voye okenn jenn moun al fè lagè pou enperiyalis!